Krze­sła i fote­le — warsz­ta­to­we, szkol­ne, fote­le domo­we. Meble odre­stau­ro­wa­ne z ory­gi­nal­ny­mi tapicerkami.

Przejdź do góry