Lam­py sto­ją­ce więk­szych roz­mia­rów dosko­na­le zapre­zen­tu­ją się przy ory­gi­nal­nej sofie lub sza­fie . Suro­we wnę­trze i indu­strial­ny styl to dosko­na­łe warun­ki do posta­wie­nia naszych lamp stojących.

Zobacz koszyk „Lam­pa sto­ją­ca pro­sta bez klo­sza” został doda­ny do koszyka.

Przejdź do góry