Krze­sła i fote­le — warsz­ta­to­we, szkol­ne, fote­le domo­we. Meble odre­stau­ro­wa­ne z ory­gi­nal­ny­mi tapicerkami.

Zobacz koszyk „Krze­sło obro­to­we ozdo­bio­ne kwie­ci­sty­mi moty­wa­mi” został doda­ny do koszyka.

Przejdź do góry