Nasze lam­py zagra­ły w pro­fe­sjo­nal­nej sesji zdję­cio­wej do kata­lo­gu Etap Sofa. Efek­ty może­cie oce­nić na poniż­szych fotkach.

Pro­duk­cja: Andiamo

Sce­no­gra­fia: Nata­lia Mleczak

Fot: Anna Hatłas