Nasze lam­py zagra­ły w pro­fe­sjo­nal­nej sesji zdję­cio­wej do kata­lo­gu Etap Sofa. Efek­ty może­cie oce­nić na poniż­szych fot­kach.

Pro­duk­cja: Andia­mo

Sce­no­gra­fia: Nata­lia Mle­czak

Fot: Anna Hatłas