lampa wężowa biurkowa

790 

1 w magazynie

Lampa wężowa biurkowa nadaje się też na szafkę nocną. Jest niewielkich rozmiarów i posiada regulowany abażur, który można odpowiednio ustawić przy nocnym czytaniu.

1 w magazynie

Opis

LAMPA WĘŻOWA BIURKOWA

Lam­pa wężo­wa biur­ko­wa wypro­du­ko­wa­na praw­do­po­dob­nie w Pol­sce w cza­sach prlu. Kon­struk­cja opar­ta jest na wężo­wym ramie­niu dzię­ki cze­mu swo­bod­nie moż­na regu­lo­wać usta­wie­nie klo­sza.  Lamp­ka jest nie­wiel­kich roz­mia­rów. Pod­sta­wa jest w kolo­rze jasno­nie­bie­skim, nato­miast klosz jasno­be­żo­wym. Powierzch­nia lam­py zie­lo­nej posia­da nie­wiel­kie zadra­pa­nia na powierzch­ni zarów­no pod­sta­wy jak i klo­sza. Włącz­nik znaj­du­je się na pod­sta­wie. Reno­wa­cja lamp pole­ga­ła na dokład­nym ich wypolerowaniu

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 12,5 cm
  • głę­bo­kość aba­żu­ru: 18cm
  • wyso­kość lam­py max : 47 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 18 cm
  • prze­wód nie­bie­ski: 180 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry