Lampa wisząca czarna

900 

1 w magazynie

Lampa wisząca czarna doskonale zaprezentuje się na tle cegły w mieszkaniu lub domu zaprojektowanym w stylu industrialnym.

1 w magazynie

Opis

LAMPA WISZĄCA CZARNA

Lam­pa wiszą­ca czar­na. Pocho­dzi naj­praw­do­po­dob­niej z lat 30-tych XX w o czym świad­czy stem­pel na wewnętrz­nej stro­nie klo­sza. W gór­nej czę­ści znaj­du­je się pusz­ka na któ­rej wid­nie­ją nume­ry oraz nazwa: FERA.  Czar­na powierzch­nia klo­sza zosta­ła oczysz­czo­na i wypo­le­ro­wa­na. Powierzch­nia wewnętrz­na klo­sza jest w kolo­rze bia­łym. W lam­pie tej zacho­wa­ła się ory­gi­nal­na por­ce­la­no­wa opraw­ka. Kabel został wymieniony.

 

Lampa wisząca czarna — wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca klo­sza: 42 cm
  • wyso­kość całej lam­py: 43 cm
  • prze­wód: czar­ny 240 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry