Lampka grzybek

550 

Brak w magazynie

Lampka grzybek. Model ten ze względu na kształt klosza przypomina grzyba i doskonale nadaje się na szafkę nocną lub biurko.

Brak w magazynie

Opis

LAMPKA GRZYBEK

Lamp­ka grzy­bek małych roz­mia­rów. Model ten ze wzglę­du na kształt klo­sza przy­po­mi­na grzy­ba i dosko­na­le nada­je się na szaf­kę noc­ną lub biur­ko. Meta­lo­wy aba­żur osa­dzo­ny jest na żarów­ce za pomo­cą dwóch okrą­głych dru­ci­ków dzię­ki cze­mu moż­na regu­lo­wać jego usta­wie­nie. Pod­sta­wa i aba­żur połą­czo­ne są ze sobą pla­sti­ko­wym owal­nym trzpie­niem. Klosz od wewnątrz ma kolor meta­licz­ny ze śla­da­mi drob­nych zadrapań.

 

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca aba­żu­ru: 16 cm
  • wyso­kość lam­py: 20 cm
  • śred­ni­ca pod­sta­wy: 12 cm
  • zasi­la­nie: 230 V
  • typ żarów­ki: E27

Może spodoba się również…

Przejdź do góry