Prosty stół w stylu przemysłowym

1 300 

1 w magazynie

Stół w stylu przemysłowym wykonany z metalowej konstrukcji, na której opiera się oryginalnie pomalowany blat składający się z połączonych ze sobą 4 desek.

1 w magazynie

Opis

PROSTY STÓŁ Z METALU I DREWNA

Pro­sty stół z meta­lo­wą ramą któ­rej osa­dzo­ny jest drew­nia­ny blat. Kon­struk­cja nośna zosta­ła stwo­rzo­na z meta­lo­wych rur o śred­ni­cy 3 i 6 cm. Blat nato­miast skła­da się z 4 skle­jo­nych ze sobą sosno­wych desek, któ­re zosta­ły poma­lo­wa­ne far­bą olej­ną na kolor sza­ry prze­ła­ma­ny nie­bie­ski­mi moty­wa­mi wyko­na­ny­mi meto­dą loso­wych nie­re­gu­lar­nych naniesień

prosty stół industrialny — wymiary i dane techniczne:

  • sze­ro­kość bla­tu: 60 cm
  • dłu­gość bla­tu:   200 cm
  • gru­bość desek bla­tu:   2,5 cm
  • wyso­kość: 73 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry