Stół z kolorowym blatem w stylu przemysłowym

1 200 

1 w magazynie

Stół w stylu przemysłowym wykonany z metalowej konstrukcji, na której opiera się oryginalnie pomalowany blat składający się z połączonych ze sobą 4 desek.

1 w magazynie

Opis

STÓŁ Z BLATEM POMALOWANYM W KOLOROWE ROMBY — Z METALU I DREWNA

Stół z kolo­ro­wym bla­tem wyko­na­nym ze sta­rych desek. Cha­rak­te­ry­stycz­nym ele­men­tem mebla jest meta­lo­wa rama, na któ­rej osa­dzo­ny jest drew­nia­ny blat. Kon­struk­cja nośna zosta­ła pospa­wa­na z meta­lo­wych rur o śred­ni­cach od 3 do 6 cm. Blat  skła­da się z 4 skle­jo­nych ze sobą sosno­wych desek, któ­re zosta­ły poma­lo­wa­ne far­bą olej­ną w kolo­ro­we rom­by

wymiary i dane techniczne:

  • sze­ro­kość bla­tu 60 cm
  • dłu­gość bla­tu:  200 cm
  • gru­bość bla­tu:  2,5 cm
  • wyso­kość sto­łu: 73 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry