Stolik z okrągłym blatem w stylu przemysłowym.

890 

Brak w magazynie

Stół w stylu przemysłowym wykonany z metalowej konstrukcji, na której opiera się oryginalnie pomalowany blat składający się z połączonych ze sobą 4 desek.

Brak w magazynie

Opis

STOLIK Z OKRĄGŁYM BLATEM

Sto­lik z okrą­głym bla­tem wyko­na­ny z drew­na i meta­lu. Blat został wyko­na­ny z drew­na sosno­we­go, spe­cjal­ną tech­ni­ką posta­rzo­ny i zabez­pie­czo­ny woskiem. Kon­struk­cja sto­li­ka wyko­na­na jest z meta­lu. Głów­nym ele­men­tem nośnym sto­li­ka jest śru­ba, za pomo­cą któ­rej moż­na regu­lo­wać wyso­kość bla­tu w zakre­sie ok 25 cm. Ele­men­ty meta­lo­we zosta­ły oczysz­czo­ne i wypolerowane

 

wymiary i dane techniczne:

  • śred­ni­ca bla­tu 55 cm
  • gru­bość bla­tu:  3 cm
  • wyso­kość max sto­łu: 74 cm

Może spodoba się również…

Przejdź do góry